ติดต่อเรา

เบอร์โทรติดต่อ
02 237 7715 ( จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:00 น.)

สถานที่
อาคาร TCC สุรวงศ์ ชั้น5, 290 - 291/1 ถนนสุรวงศ์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

อีเมล

deals@imperialhotels.com


Copyright © 2020 The Imperial Hotels And Resorts. All rights reserved.